Three-quarters of Danish investors rely on bank advice

Jonathan Boyd
clock

Results of a Gallup poll of some 2,000 investors in Denmark suggest that three-quarters rely on banks to access financial advice on funds, according to a letter published by the Danish Investment Fund Association (IFB) and signed by the heads of domestic funds providers Danske Invest, Nordea Invest, Nykredit Invest, BankInvest, Jyske Invest and Sydnivest.

Additionally, the poll suggests that half of Danish fund investors rely on banks to obtain investment advice at least once a year.

The figures have been published as part of a response to criticism of the costs that the current system may place on investors.

However, the signatories to the letter stress that there is currently no better alternative to ensure mass access to advice, and that there are several studies pointing to the poorer returns suffered by those who make “DIY” fiancial decisions.

And the signatories also deny that banks are charging too much for their distribution services on behalf of funds; instead they note that it would not be cost effective for manufacturers of funds to develop their own distribution channels. Although they add that: “pricing relies on negotiations. We cannot unilaterally give the banks notice to lower their prices, just as the banks cannot raise prices without agreeing with us. It is about normal negotiations, where we agree on which terms both parties can live with.”

The letter goes on to state: “Danish investment associations [funds] have a fair and competitive pricing level. This is supported by our position, whereby we are among the best in Europe in creating return. Danish investment associations are clearly a good offer to Danes: we create value for investors by working for high returns, well defined risk, good information and access to competent advice from bank advisers.”

 

The full letter follows below.

Af Jørn Ankær Thomsen, formand Danske Invest, Lars Eskesen, formand Nordea Invest, Carsten Lønfeldt, formand Nykredit Invest, Uffe Ellemann-Jensen, formand BankInvest, Svend Hylleberg, formand Jyske Invest og Hans Lindum Møller, formand Sydinvest. 

Interessen for investeringsforeninger er steget de seneste år. Og med rette. Der er i alt investeret 1.675 mia. kr. i investeringsforeninger, heraf udgør de 385 mia. kr. investeringer direkte fra private investorer. Den samlede opsparing er mere end fordoblet på fem år og har nået et beløb, som ikke er langt fra Danmarks bruttonationalprodukt. Danske investeringsforeninger har udviklet sig til at være en eksportvare, så også indskud fra udenlandske investorer bidrager til den kraftige vækst. Derfor er det ikke mærkeligt, at der er stor interesse for investeringsforeningernes forretningsmodel og ledelse. Interessen glæder os, fordi den er et udslag af investeringsforeningernes stigende popularitet.

Men interessen har også udmøntet sig i kritik. Især to synspunkter har været fremført: At bankerne får for høj betaling for at distribuere investeringsbeviser, og at investorerne ikke nyder godt af de stordriftsfordele, som investeringsforeningerne opnår. Som formænd for de største investeringsforeninger i Danmark er det naturligvis en kritik, vi løbende forholder os til.

Danske investeringsforeninger er i dag blandt de bedste i Europa til at skabe værdi for investorerne. Med værdi menes afkast efter omkostninger. I sidste ende må dette være det vigtigste kriterium for succes for en investeringsforening.

Men investeringsforeningerne har også sikret, at alle danskere har lige adgang til investeringsrådgivning. Vi har et godt system, hvor alle kan få en ordentlig investeringsrådgivning i deres bank – uden straks at skulle afregne rådgivningstimen overfor banken. Og denne service bruges flittigt. Tre fjerdedele af alle investorer anvender banken som rådgiver, og næsten halvdelen af investorerne drøfter investeringerne med deres rådgiver mindst én gang om året. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Gallup blandt 2.000 investorer.

Flere undersøgelser har desuden vist, at det betaler sig at modtage investeringsrådgivning fremfor “gør det selv”, fordi rådgivningen fører til højere afkast. Og i dag er der ikke – for flertallet af investorerne – et tilfredsstillende alternativ til investeringsrådgivning i bankerne.

Vores samarbejde med bankerne er også en afgørende årsag til investeringsforeningernes succes – uden distribution gennem bankerne ville investeringsforeninger ikke have den udbredelse, som de har, og danskerne ville næppe få de høje afkast på deres investering, som de får i dag. For det er udbredelsen, der gør, at en investeringsforening kan opnå en størrelse, der gør det muligt at tiltrække gode porteføljemanagere, der kan skabe konkurrencedygtige afkast.

Nogle mener, at bankerne tjener for meget på at rådgive om og formidle investeringsbeviser. Sådan ser vi ikke på det. Bankerne er en ideel distributionskanal, som vi ikke selv kunne opbygge lige så billigt eller drive lige så effektivt og godt for investorerne. Men det kræver naturligvis, at vi som bestyrelser stiller krav til de samlede ydelser og sikrer os, at disse er til gavn for investorerne. Dette har høj prioritet i bestyrelserne, men man skal huske på, at prissætningen bygger på forhandling. Vi kan ikke egenrådigt give bankerne besked om, at sænke priserne, ligesom bankerne ikke kan sætte priserne op uden at blive enige med os. Der er tale om helt normal forhandling, hvor vi bliver enige om nogle vilkår, begge parter kan leve med.

Der bliver også fremført kritik af, at investorerne ikke nyder godt af de stordriftsfordele, som investeringsforeningerne opnår ved, at omkostningerne varierer med investeringsforeningens formue. Der er mange måder, stordriftsfordele kan udmønte sig på. En af dem, som kan give god mening for investorerne, er at sikre, at omkostningerne så vidt muligt er stabile og forudsigelige, uanset om man er en stor eller lille investor og uanset, hvilket tidspunkt man indtræder i foreningen på. Det gør vi ved at prissætte investeringsforeningerne ud fra den størrelse, de forventes at få. Derfor kommer stordriftsfordelene investorerne til gode allerede fra start. Og prisen er fast uanset om størrelsen på investeringsforeningen ændrer sig over tid. Den nuværende model sikrer dermed stordriftsfordele fra start.

Danske investeringsforeninger har et fair og konkurrencedygtigt prisniveau. Det understøttes af vores position, hvor vi er blandt bedste i Europa til at skabe afkast. Danske investeringsforeninger er helt overordnet et rigtigt godt tilbud til danskerne: Vi skaber værdi for investorerne ved at arbejde for højt afkast, veldefineret risiko, god information og adgang til kompetent rådgivning fra deres bankrådgiver.

Vi har en ambition om, at danske investorer også fremover skal have konkurrencedygtige afkast efter omkostninger – og det sikres blandt andet gennem god ledelse. Derfor har branchen netop udarbejdet en række anbefalinger til best practice for ledelse af investeringsforeninger. De skal give foreningerne inspiration og sikre, at vi holder os skarpe. Vi vil afslutningsvis gerne understrege, at vi gerne lytter til kritik og gode råd. For man kan altid gøre det bedre. Men vores tilgang er, at ændringer ikke må sætte værdiskabelsen og investorernes tilfredshed på spil.

 

More on