Skandias Rotsman och Sterte med på webseminarium

clock

Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet på Skandia, och Hans Sterte, chef för Skandia Livs kapitalförvaltning, är med i en diskussion kring fonder, placeringar, och investeringslösningar för tjänstepensionsmarknaden.

Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet på Skandia, och Hans Sterte, chef för Skandia Livs kapitalförvaltning, är med i en diskussion kring fonder, placeringar, och investeringslösningar för tjänstepensionsmarknaden.

 

More on