Huizenmarkt verbetert, maar heeft nog lange weg te gaan

clock

Aldus Jeremy Lawson, senior international economist bij Standard Life Investments is er nog geen sprake van overwardeering op de huizenmarkt. 

De huizenmarkt profiteert van lage rente, beschikbaarheid van krediet en herstel van de economie. 2014 was een goed jaar voor de huizenmarkten. In 17 van de 23 ontwikkelde landen stegen de nominale huizenprijzen. Vijf van de zes landen waar de prijzen daalden liggen in de eurozone. Het roept de vraag op of er weer sprake is van overwaardering op de huizenmarkt.

Gecorrigeerd voor inflatie liggen de nominale huizenprijzen nog altijd lager dan hun piek, er is dus nog geen sprake van overwaardering in de markt. Gemiddelde prijzen vlakken altijd individuele verschillen uit, maar er zijn wel landen die gevaar lopen voor een significante correctie van de huizenmarkt.

Hoe reageert de huizenmarkt in de VS op tapering?

De VS heeft nog een lange weg te gaan voordat de huizenmarkt weer gezond verklaard kan worden. Een sterke huizenmarkt is goed voor de economie. Onduidelijk is nog wat de impact van een renteverhoging voor de huizenmarkt zal zijn. De indicatoren verzwakten in 2013 toen er sprake was van tapering. De reactie van de huizenmarkt op een hogere rente is een belangrijke factor om te monitoren. Die onzekerheid is reden waarom een aantal Fed-leden liever eerder dan later zo’n stap zet, zodat er tijd is om de impact ervan in de gaten te houden en het beleid erop af te stemmen.

Herstel breidt zich uit in Europa

De Europese huizenmarkt is zo divers als de EU zelf. Elk land reguleert het aanbod en de hypotheekmarkt anders. Met het herstel in de eurozone zijn er ook positieve signalen over de huizenmarkten in zowel de kernlanden als de periferie. Duitse huizenprijzen stijgen en op de Spaanse markt treedt stabilisatie op. Ook de bouwsector laat herstel zien.

Japan prematuur met zorgen over bubbel

De omstandigheden op de Japanse huizenmarkt veranderen. Maar van een bubbel is nog zeker geen sprake. Toch neemt de regering maatregelen om oververhitting van de huizenmarkt te signaleren, hoewel het zover nog lang niet is. Govinda Finn vindt het prematuur om zich zorgen te maken over een huizenbubbel in Japan.

China is over de top heen

De groei in China dreef voor een groot deel op de vastgoedmarkt. Investeringen in de vastgoedsector zijn gestegen van 4% van het BBP eind jaren ‘90  tot 15% in 2014. Vorig jaar was een keerpunt: prijsstijging vertraagde, transactievolume daalde en investeringen zwakten af. China’s huizenmarkt is over zijn piek heen. Chinese beleidsmakers zien het belang van de sector voor de economie en nemen maatregelen om de vertraging op te vangen. Zo moet voorkomen worden dat de kwakkelende vastgoedsector de rest van de economie meesleurt. Die maatregelen geven steun op de korte termijn, maar de bouwactiviteit zal niet substantieel verbeteren op de lange termijn, denkt Finn.  Zolang het overaanbod niet uit de markt verdwenen is, zal de huizenmarkt een rem op de economische groei vormen.